ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zwycięzcą konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo/symbol) Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa został Pan Tadeusz Maszewski.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie oraz tym, którzy wspierali nas w rozpowszechnianiu informacji o tej inicjatywie.

Partnerem konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo/symbol) Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa jest 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Generała Tadeusz Kościuszki.