PRZEDSTAWICIELE SEJMOWEJ KOMISJI OBRONY NARODOWEJ W CENTRUM WETERANA

14 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: CW
Dnia 27 kwietnia Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odwiedzili przedstawiciele Komisji ON odpowiadający w Sejmie RP za sprawy związane z obronnością państwa.
Reprezentanci  poszczególnych ugrupowań politycznych, którym towarzyszył dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON dr Wojciech Drobny, zapoznali się ze strukturą i zadaniami Centrum, które omówiła dyrektor CW dr mjr Katarzyna Rzadkowska. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie Sali Tradycji. Kustosz Centrum Weterana przedstawił rys historyczny zaangażowania Polski w misje i operacje poza granicami państwa a także zaprezentował licznie zgromadzone pamiątki dokumentujące wieloletni udział w nich polskiej armii.

Szczególne znaczenie miało spotkanie członków komisji ze służącymi w Centrum weteranami misji zagranicznych, wśród, których byli obecni kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego. Nasi goście mieli okazję wysłuchać historii ich służby i porozmawiać na temat systemu pomocy weteranom.

Wizytę zakończył złożenie kwiatów pod pomnikiem  poświęconym poległym i zmarłym na misjach oraz zniczy pod Ścianą Pamięci. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i pamięć o polskich weteranach.