DZIEŃ WETERANA 2021

29 zdjęć w galerii
Za nami kolejne obchody najważniejszego święta weteranów działań poza granicami państwa.
W minionych dniach w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne nie miały one takiej formy jak w okresie przedpandemicznym. 28 maja w Krakowie na terenie 16 Batalionu Powietrznodesantowego w święcie obok uczestników misji zagranicznych wziął udział Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent RP Andrzej Duda oraz przedstawicieli najwyższych władz wojskowych i cywilnych w naszym kraju. Uczestnicy spotkania szczególnie wspominali tych, którzy oddali życie pełniąc służbę w misjach i operacjach zagranicznych. Podczas uroczystości prezydent uhonorował dwóch weteranów misji zagranicznych, żołnierzy wojsk specjalnych, Orderami Krzyża Wojskowego – Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim.  Order Krzyża Wojskowego jest przyznawany żołnierzom i osobom cywilnym za wybitne czyny bojowe, połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami w czasie pokoju. Żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca odznaczeni zostali za bohaterską akcję ratowania spod ostrzału rannego policjanta z afgańskiej jednostki antyterrorystycznej.  W Krakowie odbyło się również posiedzenie Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego. W dawnej stolicy Polski uczestnicy misji zagranicznych wyróżnieni zostali też Wojskową Odznaką „Za Rany i Kontuzje”.  Odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali także weterani służb podległych MSWiA – Policji oraz Służby Ochrony Państwa. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem i rozmowami z weteranami na temat ich służby poza domem.

Jednocześnie w Warszawie w przededniu Dnia Weterana oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył kwiaty przed Pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Szef MON zapalił także znicz przy Ścianie Pamięci poświęconej żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, którzy nie wrócili do swoich domów z misji zagranicznych.

W sobotę 29 maja miały także miejsce uroczystości Dnia Weterana w naszym Centrum. Od rana pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa delegacje organizacji weterańskich składały kwiaty i wieńce.  Wśród odwiedzających Centrum Weterana byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego z gen. broni Tomaszem Piotrowskim na czele, Bractwa Weteranów w Polsce, Jacek Roszkowski z Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego w Feliksowie, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przedstawiciele władz Gminy Lesznowola z Panią Wójt Jolantą Marią Batycką Wąsik wraz z ppłk. rez. Krzysztofem Klimaszewskim. Szanowni goście mogli też podziwiać  najnowszą wystawę czasową prezentowaną w naszym Centrum. Wystawa „MILITO PRO PATRIA – Walczę dla Ojczyzny” powstała aby pokazać żołnierzy - bohaterów odznaczonych Orderem Krzyża Wojskowego, będącego najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym przyznawanym żołnierzom oraz cywilom za wybitne czyny bojowe w czasie pokoju.