None

32. rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym ONZ

10 grudnia 2020 r. przypada kolejna rocznica przyanania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym Organziacji Narodów Zjednocznych.
Medal ten wręczany od 1901 roku na cześć szwedzkiego wynalazcy i przemysłowca Alfreda Nobla jest najważniejszym wyróżnianiem ze strony społeczności międzynarodowej w takich dziedzinach jak chemia, fizyka czy też literatura. Od początku jej istnienia Komitet Noblowski przyznaje także Pokojową Nagrodę Nobla. Przypada ona tym, którzy wykonali „najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych”. Na przestrzeni lat jej laureatami były zarówno indywidualne osoby np. Nelson Mandela, jak i organizacje takie jak Lekarze Bez Granic.

W 1988 roku ogłoszono, że Nagrodę Nobla w dziedzinie szerzenia pokoju otrzymają Sił Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez de Cuellar podziękował „błękitnym hełmom” za ich dotychczasową służbę a jednocześnie stanął przed trudnym zadaniem - wyboru przedstawicieli tej organizacji, którzy w jej imieniu odbiorą wspomniane wyróżnienie. Ostatecznie w delegacji znalazła się dziewiątka żołnierzy z różnych krajów, które od lat zaangażowane były w misje i operacje pod egidą ONZ. W tej elitarnej grupie wybrańców znalazł się także polski żołnierz. Był nim st. chor. sztab. Edward Ziobro. W momencie włączenia go w szeregi delegacji należał już do weteranów misji UNEF II w Egipcie i UNDOF na Wzgórzach Golan. To właśnie z tej misji wyruszył do norweskiego Oslo, gdzie 10 grudnia 1988 roku odbyła się ceremonia wręczenia nagrody. W czasie jej trwania chor. Ziobro godnie reprezentował polską armię będąc członkiem pocztu sztandarowego Sił Pokojowych ONZ . W kolejnych latach st. chor. sztab. Edward Ziobro kontynuował swoją służbę pod błękitną flagą ONZ biorąc udział w misjach tej organizacji między innymi w Libanie, Namibii, Iraku i na Bałkanach, spędzając poza granicami Polski ponad 10 lat.

Przyznanie Siłom Pokojowym ONZ Nagrody Nobla w dziedzinie pokoju oraz udział chor. Ziobry w ceremonii było nie tylko docenieniem tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w budowę ładu i porządku na świecie ale także szczególnym wyróżnieniem dla Polski która od 1973 roku bierze aktywny udział w misjach i operacjach ONZ na całym świecie.

W tym szczególnym dniu prezentujemy Państwu unikatowy archiwalny zapis ceremonii z sali uniwersyteckiej w Oslo, z komentarzem w języku norweskim gdzie Sekretarz Generalny ONZ Javier Pérez de Cuellar odbierał Pokojową Nagrodę Nobla w towarzystwie delegacji złożonej z żołnierzy Sił Pokojowych ONZ:

RELACJA Z WRĘCZENIE POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA SIŁOM POKOJOWYM ONZ

Chorążemu Ziobrze gratulujemy zaszczytu wzięcia udziały w tym historycznym wydarzeniu a wszystkim pozostałym żołnierzom i pracownikom wojska, nie tylko z Polski, dziękujemy za ich wieloletnią, pełną poświęceń i niebezpieczeństwa służbę na rzecz światowego pokoju.