None

PRZYPOMINIENIE DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH Z USZCZERBKIEM CO NAJMNIEJ 30%

Autor zdjęcia: CW
Uprawnienie do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” działa.
Ważne: dokumentami potwierdzającymi powyższe uprawnienia jest LEGITYMACJA weterana poszkodowanego wraz z ORZECZENIEM wojskowej komisji lekarskiej potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30% (do czasu wprowadzenia i wydania nowych legitymacji).

Po poinformowaniu lekarza wystawiającego receptę oraz okazaniu powyższych dokumentów, powinien on wpisać symbol IB w polu „uprawnienia dodatkowe”.
Osoba realizująca receptę w aptece, również ma prawo zażądać okazania ww. dokumentów.