None

NADANIE IMIENIA ŚP. POR. DANIELA RÓŻYŃSKIEGO DELEGATURZE DEPARTAMENTU KONTROLI W BYDGOSZCZY

14 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Damian Kalinowski/1BLog
W dniu 9 września w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w powojennej historii nadanie jednostce wojskowej imienia żołnierza poległego podczas służby poza granicami państwa.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Garnizonowym. Następnie zaproszeni gości, wśród których znaleźli się zarówno rodzina poległego por. Daniela Różyńskiego, jak i władze miasta oraz przedstawiciele WP, przenieśli się do siedziby Delegatury Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej w Bydgoszczy. Honory gospodarza domu pełnił Szef DDK płk Tomasz Łańcucki. Najważniejszym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu Delegatury, która od tego dnia nosi zaszczytne imię por. Różyńskiego. Dokonali tego rodzice poległego w Iraku oficera.

W środowym wydarzeniu wzięła także udział delegacja Centrum Weteran z płk Szczepanem Głuszczakiem, który wygłosił mowę na temat poległego w Iraku śp. por. Daniela Różyńskiego, z którym miał zaszczyt uczyć się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pułkownik wręczył także rodzicom poległego okolicznościowy długopis wykonany z łuski naboju.

Uroczystości były ukoronowaniem wielomiesięcznych starań Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, prowadzonych ze wsparciem ze strony Centrum Weterana. Dzień ten już na stałe przejdzie do historii polskiej wojskowości, ponieważ obchodząca w tym roku 30-lecie powstania bydgoska Delegatura stała się pierwszą jednostką wojskową w powojennej historii, która otrzymała imię żołnierza poległego podczas służby poza granicami państwa. Ufamy, że przykład Bydgoszczy zachęci inne jednostki i instytucje wojskowe w Polsce do wyszukiwania patronów wśród  weteranów misji zagranicznych, którzy zasługują na podobny szacunek jak np. kombatanci II wojny światowej.

Daniel RÓŻYŃSKI urodził się 18 stycznia 1980 r. w Gdańsku.
W 2003 r. ukończył jako prymus Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Od 2003 r. służył jako dowódcą plutonu szturmowego w 16. batalionie powietrzno-desantowym.
W 2004 r. rozpoczął służbę w ramach misji PKW Irak.
Poległ 12 września 2004 r. w wyniku ataku terrorystów na patrol saperski.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika oraz wyróżniony wpisem do księgi honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. por. Daniel RÓŻYŃSKI był kawalerem.

 

Zdjęcia: st. szer. Damian Kalinowski/1BLog