None

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA WOJSKOWEJ ODZNAKI ZA RANY I KONTUZJE

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: CW
Dziś w Centrum Weterana miała miejsce uroczystość wręczenia Wojskowej Odznaki Za Rany i Kontuzje kawalerowi Orderu Krzyża Wojskowego mjr. rez. Jackowi Ch.
W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel pełnomocnika ds. weteranów i weteranów poszkodowanych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych płk Arkadiusz Stachowiak, zastępca Szefa WSzW Warszawa ppłk Zbigniew Mikusek, przedstawiciel Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego Renata Matynia, przedstawiciele Dowódcy Jednostka Wojskowa GROM, prezes Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM st. chor. sztab. w st. spocz. Grzegorz Wydrowski, przedstawiciel środowiska weteranów misji pokojowych #ONZ płk w st. spocz. dr hab. Sławomir Jednoróg, weterani z Wojska Obrony Terytorialnej mjr. Tadeusz Junak i st. chor. sztab. Maciej Cichosz nieetatowy Koordynator ds. Weteranów DPGP WOT oraz żołnierze i pracownicy Centrum Weterana.

Aktu dekoracji odznaką mjr. rez. Jacka Ch. dokonali Zastępca Szefa WSzW Warszawa ppłk Zbigniew Mikusek oraz Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa płk Szczepan Głuszczak.

Podczas uroczystości oddano hołd poległym w działaniach poza granicami państwa.

Historia ustanowienia Wojskowej Odznaki honorowej dla Oficerów (Równorzędnych) i Szeregowych za Rany i Kontuzje odniesione w obronie Ojczyzny sięga 1920 r.
Była ona podziękowaniem za krew przelaną na polu bitwy oraz wyróżnieniem wśród pozostałych żołnierzy.
Wstążka odznaki w barwach orderu Wojennego Virtuti Militari podkreślała jej wysoką rangę honorową.
Odznaka nadawana była za udział w formacjach pod polską komendą w czasie wielkiej wojny światowej, udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz II wojnie światowej.

Udział żołnierzy Wojsko Polskie w misjach i działaniach poza granicami państwa oraz odnoszone przez żołnierzy rany, szczególnie w misjach na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie spowodowały restytucję odznaki w 2011 r.
Wstążką odznaki stały się barwy Orderu Krzyża Wojskowego, najwyższego odznaczenia bojowego przyznawanego w czasie pokoju.
Wysoką rangę honorową odznaki potwierdza fakt, że żołnierze nią odznaczeni mają prawo nosić ją ponad wszystkimi orderami i odznaczeniami jakimi odznaczyła ich Rzeczpospolita.