None

UWAGA WETERANI. UKAZAŁY SIĘ NOWE AKTY WYKONAWCZE!

Informujemy o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw kolejnych rozporządzeń regulujących uprawnienia wynikające ze znowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.
Odpowiednio dotyczą one:
1) w zakresie możliwości zakwaterowania weteranów w internatach i kwaterach internatowych z zasobów AMW
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1104);

2) w zakresie skierowania na turnus leczniczo profilaktyczny weterana - pracownika
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1122);

3) w zakresie dokumentu potwierdzającego uprawnienie weterana poszkodowanego do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV.
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1128 – uwaga, rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 14.07.2020 r.)

4) w zakresie uregulowania kwestii wykonywania osobom uprawnionym oraz pełnoletnim, najbliższym członkom ich rodzin testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, przed rozpoczęciem turnusów leczniczo-profilaktycznych oraz turnusów readaptacyjno-kondycyjnych (§ 10a i 10c rozporządzenia):
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1161)

W razie wątpliwości na ewentualne pytania odpowie Zespół Wsparcia oraz Radca Prawny CWDPGP.