Zespół Eukacji i Tradycji

 

Oferta edukacyjna Centrum Weterana obejmuje:

  • lekcje w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, połączone z prelekcją p.t. „Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa” oraz zwiedzaniem Centrum Weterana;
  • zwiedzanie Centrum Weterana (m.in. Pomnik Poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa, Ściana Pamięci z nazwiskami poległych i zmarłych, Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa);
  • spotkania z weteranami misji zagranicznych;
  • możliwość skorzystania z księgozbioru biblioteki specjalistycznej;
  • spotkania z autorami publikacji poświęconych tematyce misji WP poza granicami państwa;
  • udział w konferencjach i sympozjach tematycznych;
  • udział w uroczystościach i obchodach świąt weteranów;
  • spotkania w szkołach, klubach, świetlicach itp.;

 

Szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe (NGO) zainteresowane współpracą oraz odwiedzinami w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 261 842 073.