Rajd Motocyklowy Weteranów

Od 1953 roku wzięliśmy udział w 92 operacjach, przez które przewinęło się około 120 tysięcy polskich żołnierzy. Część z nich wróciła szczęśliwie do domu, niektórzy odnieśli uszczerbek na zdrowiua jeszcze inni z nich nie wrócili, oddając swoje życie w służbie dla Ojczyzny. Podczas organizowanego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, we współpracy z innymi służbami mundurowymi „3. Rajdu Motocyklowego Weteranów” chcemy upamiętnić naszych poległych kolegów, którzy poświęcili swoje życie w służbie ojczyźnie. Będziemy upowszechniać wiedzę na temat działań poza granicami państwa, popularyzować postawy patriotyzmu, propagować aktywne formy spędzania czasu wolnego, promować bezpieczną jazdę i zachęcać do wspólnych spotkań.

 

Projekt wykorzystuje zainteresowanie żołnierzy i weteranów, pracowników RON, funkcjonariuszy innych formacji mundurowych sportem motocyklowym (wielu z nich jest aktywnymi motocyklistami) do tworzenia nowych form współpracy poza czasem służby. Środowisko zmotoryzowanych weteranów może stać się wartościową platformą do aktywnego spędzania czasu, wzajemnej pomocy, niezbędnego wsparcia dla uczestników misji. Ubiegłoroczny 2 Rajd Motocyklowy Weteranów  spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony środowiska rodzin żołnierzy poległych na misjach, czego dowodem były liczne podziękowania z ich strony oraz słowa uznania za tą inicjatywę.

 

„3. Rajd Motocyklowy Weteranów” organizowany będzie w trzech etapach:

 

Etap I – Rozpoczęcie (planowane na 28 maja 2022 roku) „3. Rajdu Motocyklowego Weteranów” w (miejsce w planowaniu) podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana – uczestniczą zgłoszeni żołnierze, weterani z poszczególnych JW., pracownicy RON, funkcjonariusze innych służb - (motocykliści). Grupa ograniczona przez organizatora;

Etap II – (od 28.05–30.06.2022 r. dokładny czas i miejsce ustalają poszczególne jednostki zgłoszone do udziału w 3RMW) – teren całego kraju – przejazd w miejsca pochówku i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy w misjach poza granicami państwa  – uczestniczą zgłoszeni żołnierze, weterani z poszczególnych JW. lub inne osoby będące pracownikami RON, funkcjonariusze służb - (motocykliści) oraz zaproszone rodziny poległych żołnierzy, funkcjonariuszy. Uczestnicy będą dzieleni przez organizatora (CWDPGP) terytorialnie na grupy;

Etap III – Zakończenie (planowane na 30 czerwca 2022 roku) „3. Rajdu Motocyklowego Weteranów” w mieście  Warszawa – uczestniczą zgłoszeni koordynatorzy, osoby organizujące poszczególne etapy (osoby funkcyjne) z poszczególnych JW. wyznaczonych przez Dowódcę JW.

 

W związku z tym zapraszam wszystkie jednostki wojskowe oraz inne  formacje mundurowe do udziału w rajdzie i wspólnego oddania czci naszym poległym kolegom. Proszę o przesłanie z podległych JW list weteranów oraz żołnierzy i pracowników RON  do udziału w „3 Rajdzie Motocyklowym Weteranów” zgodnie z załączoną tabelką (w wersji elektronicznej) do 25 kwietnia 2022 r. na adres s.bartkowski@ron.mil.pl. Wersja elektroniczna do pobrania po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem rajdu p. Sebastianem BARTKOWSKIM (tel. 797-236-755, 261-842-237). Dodatkowo w wykazach proszę wskazać koordynatora (osobę prowadzącą kolumnę i koordynującą udział w rajdzie w imieniu JW).

 

Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne, za zgodą dowódcy, komendanta jednostki wojskowej lub innej formacji mundurowej. Wyrażona zgoda przez dowódcę JW. komendanta jednostki wojskowej lub innej formacji mundurowej na udział w rajdzie nie uprawnia uczestnika do udziału w całym 3RMW, a tylko w etapie  wyznaczonym  przez dowódcę. Proponuję, aby wyjazdy uczestników realizować na podstawie  podróży służbowej i wykorzystania pojazdu nie będącego w dyspozycji RON. Przejazdy poszczególnych motocyklistów w każdym etapie odbywają się indywidualnie zgodnie z ustaleniami koordynatora danej grupy i komandora rajdu oraz zasadami ruchu drogowego. Koszty przejazdów i noclegów (jeżeli wystąpią) we wszystkich etapach ponoszą dowódcy JW.


Realizacja rajdu uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i może ulec zmianie.
Autor zdjęcia: CW