Rajd Motocyklowy Weteranów

Od 1953 roku wzięliśmy udział w 92 operacjach, przez które przewinęło się ponad 115 tysięcy polskich żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb i pracowników cywilnych. Część z nich wróciła szczęśliwie do domu, niektórzy stracili tam zdrowie, a jeszcze inni z nich nie wrócili, oddając swoje życie w służbie dla Ojczyzny. W towarzystwie innych służb mundurowych podczas organizowanego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa „2. Rajdu Motocyklowego Weteranów” chcemy wspomnieć naszych poległych kolegów, którzy poświęcili swoje życie w służbie ojczyźnie. Będziemy upowszechniać wiedzę na temat działań poza granicami państwa, popularyzować postawy patriotyzmu, otwartości wobec potrzeb i kooperacji ze społeczeństwem, propagować aktywne formy spędzania czasu wolnego, promować będziemy bezpieczną jazdę i zachęcać do wspólnych spotkań także poza rajdem.

Projekt wykorzystuje zainteresowanie żołnierzy i weteranów, funkcjonariuszy innych formacji mundurowych sportem motocyklowym (wielu z nich jest aktywnymi motocyklistami) do tworzenia nowych form współpracy poza czasem służby. Środowisko zmotoryzowanych weteranów może stać się wartościową platformą do aktywnego spędzania czasu, wzajemnej pomocy, niezbędnego wsparcia dla uczestników misji.

„2. Rajd Motocyklowy Weteranów” organizowany będzie w trzech etapach:

Etap I – Rozpoczęcie (planowane 
2 maja 2021 roku) „2 Rajdu Motocyklowego Weteranów” – uczestniczą zgłoszeni żołnierze, weterani, funkcjonariusze innych formacji mundurowych (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON, grupa ograniczona przez organizatora;
Etap II – (czas na jego realizację 30 dni, indywidualnie przez JW. wg. ustaleń między poszczególnymi jednostkami i uczestnikami) – teren całego kraju – przejazd w miejsca pochówku i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy w misjach poza granicami państwa, spotkania z rodzinami i bliskimi poległych, spotkania ze społeczeństwem – uczestniczą zgłoszeni żołnierze, weterani (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON i funkcjonariusze innych formacji mundurowych. Uczestnicy będą dzieleni przez organizatora terytorialnie na grupy;
Etap III – Zakończenie (planowane na 29 maja 2021 roku) „2 Rajdu Motocyklowego Weteranów”– uczestniczą zgłoszeni żołnierze, weterani (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON i funkcjonariusze innych formacji mundurowych.

W związku z tym zapraszamy motocyklistów weteranów, żołnierzy i funkcjonariuszy do udziału w rajdzie i wspólnego oddania czci naszym poległym kolegom.
Żołnierzy i pracowników RON w służbie zgłaszają przełożeni (informacji w tym zakresie udziela koordynator rajdu st. chor. Marcinem Michalak tel. 606-943-381, 261-879-726).
 
Pozostali chętni przesyłają swoje zgłoszenia do udziału w „2 Rajdzie Motocyklowym Weteranów” w formularzu, który jest do pobrania poniżej (w wersji elektronicznej, proszę nie zmieniać parametrów tabelki) do 5 marca 2021r. do p. Sebastiana BARTKOWSKIEGO na email: rajd.motocyklowy.weteranow@gmail.com. Kontakt w tym zakresie z koordynatorem rajdu  Sebastianem BARTKOWSKIM (tel: 503-039-847, 261-842-237).
 
Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne, a w przypadku żołnierzy w służbie za zgodą dowódcy, komendanta jednostki wojskowej. Przejazdy poszczególnych motocyklistów w każdym etapie odbywają się indywidualnie zgodnie z ustaleniami koordynatora danej grupy i komandora rajdu oraz zasadami ruchu drogowego.

Realizacja rajdu uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i może ulec zmianie.
Autor zdjęcia: CW

PLIKI DO POBRANIA NA RAJD MOTOCYKLOWY WETERANÓW