Zgłoszenie lotu bezzałogowych statków powietrznych

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 617), wprowadzona zostaje strefa zakazu lotów DRA-RL 8 WAT.

Granice strefy

Boczna granica strefy: Wielokąt składający z linii łączącej następujące punkty o współrzędnych:

  1. 52°15'32"N 020°53'53"E 

  2. 52°15'10"N 020°54'42"E

  3. 52°14'56"N 020°54'23"E

  4. 52°15'11"N 020°52'19"E

  5. 52°15'29"N 020°52'39"E

Dolna granica strefy: GND.

Górna granica strefy: 2000 ft/600 m AMSL.

Wymogi WAT związane z lotami w strefie DRA-RL 8 WAT

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem § 8. 1. pkt. 5, loty w strefie R mogą być wykonywane za zgodą Wojskowej Akademii Technicznej.
 

W celu uzyskania zgody na lot w strefie DRA-RL 8 WAT należy złożyć do WAT następujące dokumenty:

  1. Wysłać na adres drony.ssw@wat.edu.pl formularz zgłoszeniowy na lot w strefie DRA-RL 8 WAT.
  2. Załączyć do formularza mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot BSP.
  3. W przypadku otrzymania zgody na wykonie lotu należy 30 minut przed wykonywanym lotem BSP poinformować służbę dyżurną Wojskowej Akademii Technicznej - nr tel. 261 839 111 (identyczna procedura po zakończonym locie BSP).
  4. Każdorazowo przed startem należy wykonać check–in w aplikacji Droneradar oraz wyrazić zgodę na prezentowaniem swoich danych innym użytkownikom aplikacji. 
  5. Każdorazowo po zakończeniu lotu należy zakończyć check–in w aplikacji Droneradar.

* * *

Całość dokumentacji należy wysłać na adres drony.ssw@wat.edu.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

 

Formularz wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

Loty BSP należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami służb ruchu lotniczego.