Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej WAT

Rok akademicki 2021/2022

Od 25 września 2021 r. Biblioteka Główna WAT wraca do stałych godzin pracy i będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty 9.00-16.00.

 

Wyznaczone przestrzenie biblioteczne, sala katalogowa, kawiarenka są dostępne, z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 

Zamówione książki można odebrać z zewnętrznego książkomatu czynnego 24/7 lub w Wypożyczalni Akademickiej.

Użytkownicy, którzy po raz pierwszy korzystają z Biblioteki, przed zamówieniem książek do książkomatu, proszeni są o wcześniejszą aktywację ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT w Wypożyczalni Akademickiej (pokój 117) – szczegółowe informacje.

 

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego przebywając w budynku Biblioteki Głównej WAT należy zastosować się do widocznych poleceń i informacji.

 

Zasady funkcjonowania, z zachowaniem rygoru sanitarnego:

 • obowiązkowa osłona nosa i ust – maseczka zalecana przez Ministerstwo Zdrowia,
 • obowiązkowy pomiar temperatury ciała;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki;
 • w Wypożyczalni Akademickiej jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 5 osoby;
 • w czytelniach jednorazowo w każdej z sal korzystać może maksymalnie 10 osób, z zachowaniem zalecanego dystansu;
 • książki i czasopisma w czytelniach podaje bibliotekarz. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik odkłada na wózek biblioteczny;
 • rezerwacja materiałów bibliotecznych jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną;
 • zwrot materiałów bibliotecznych: wyłącznie przez elektroniczną wrzutnię książek, czynną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu lub przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biblioteka Główna WAT ul. gen. S. Kaliskiego 19;00-908 Warszawa.

 

Niezmiennie oferujemy Państwu bezpłatne skanowanie fragmentów materiałów znajdujących się w Bibliotece Głównej WAT. Szczegóły na stronie Biblioteki w zakładce Aktualności.

 

Zachęcamy do korzystania z zasobów online oraz kontaktu z Ośrodkiem Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej WAT: tel. 261 839 396; e mail oin@wat.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza asklib.wat.edu.pl.

 

Na platformie edukacyjnej, w ramach e-learningu, dostępne są prezentacje:


Przypominamy o obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych książek. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, zgodnie Regulaminem, naliczane są opłaty. Prosimy o prolongowanie wypożyczeń przed terminem zwrotu lub zwrot materiałów bibliotecznych przez elektroniczną wrzutnię książek, czynną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu lub przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biblioteka Główna WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa, z dopiskiem „zwrot książek”.

 

Od 1 października br. Użytkownicy mogą korzystać także z kilku nowości: 

 1. Kolorowej samoobsługowej drukarki w sali katalogowej.
 2. Rozszerzonej oferty e-prasy, która umożliwia czytanie kolekcji tytułów prasowych w wersji elektronicznej na urządzeniach mobilnych: telefonie, tablecie i komputerze www.bg.wat.edu.pl/e-prasa 
 3. Nowej kolekcji e-booków i audiobooków.

Więcej szczegółów w na stronie biblioteki bg.wat.edu.pl

 

Zasady korzystania z Biblioteki Głównej WAT, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, mogą ulec zmianie.