Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej WAT

Semestr zimowy 2020/2021 (od 9 listopada)

Biblioteka Główna WAT jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00

 

CZYNNE SĄ WSZYSTKIE AGENDY BIBLIOTECZNE:

 • Wypożyczalnia Akademicka 9.00–17.00
 • Czytelnia Techniczna i Społeczno-Ekonomiczna wraz ze stanowiskiem z dostępem do norm elektronicznych i czasopism 9.00–17.00
 • Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji
 • Wypożyczalnia Beletrystyki – Wolny dostęp do półek wyłącznie w rękawiczkach jednorazowych, dostępnych przy wejściu.
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – szczegółowe informacje www.bg.wat.edu.pl/wypozyczenia-miedzybiblioteczne

 

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego przebywając w budynku Biblioteki Głównej WAT należy zastosować się do widocznych poleceń i informacji.

 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w budynku Biblioteki Głównej WAT przebywać mogą wyłącznie studenci, doktoranci i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Książki można zamawiać do zewnętrznego książkomatu czynnego 24/7.

 

Szczegółowe informacje www.bg.wat.edu.pl/regulaminy/zasady-korzystania-z-ksiazkomatu

 

W godz. 13.30–14.00 agendy biblioteczne są nieczynne z powodu przerwy technicznej (dezynfekcja pomieszczeń).

 

W dostępnych przestrzeniach bibliotecznych, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcja rąk. W każdej sali dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.

 

W sali katalogowej - klawiatury komputerów zabezpieczone są folią spożywczą. Przed przystąpieniem do pracy należy zdezynfekować je dostępnym w sali płynem.

 

W sali katalogowej dostępna jest drukarka, wydruk możliwy przez aplikację. Usługa płatna.

 

Zasady funkcjonowania, z zachowaniem rygoru sanitarnego:

 • obowiązkowa osłona nosa i ust – maseczka, przyłbica, szalik, chusta;
 • obowiązkowy pomiar temperatury ciała;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki;
 • w Wypożyczalni Akademickiej jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
 • w czytelniach jednorazowo w każdej z sal korzystać może maksymalnie 5 osób, z zachowaniem zalecanego dystansu;
 • książki i czasopisma w czytelniach podaje bibliotekarz. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik odkłada na wózek biblioteczny;
 • rezerwacja materiałów bibliotecznych wyłącznie drogą elektroniczną;
 • zwrot materiałów bibliotecznych: wyłącznie przez elektroniczną wrzutnię książek, czynną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu lub przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biblioteka Główna WAT ul. gen. S. Kaliskiego 19;
 • naliczanie opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych jest zawieszone,
 • oferujemy Państwu bezpłatne skanowanie fragmentów materiałów znajdujących się w Bibliotece Głównej WAT. Szczegóły na stronie Biblioteki w zakładce Aktualności.

 

Zachęcamy do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Ośrodkiem Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej WAT: tel. 261 839 396; e mail oin@wat.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza asklib.wat.edu.pl.

 

Na platformie edukacyjnej, w ramach e learningu, dostępne są prezentacje:

 

Zasady korzystania z Biblioteki Głównej WAT w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 

Stan na 6.11.2020 r.