Wymiana pracowników i studentów

None

Erasmus+ – rekrutacja uzupełniająca na semestr letni 2020/2021

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+.

Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści! To wspaniała przygoda, z której wraca się z nowymi umiejętnościami, bogatymi doświadczeniami i wiedzą, które są świetnym wkładem w rozwój osobisty.

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego i studenci z niepełnosprawnością mogą wyjechać w ramach projektu PO WER, który jest realizowany na zasadach programu Erasmus+.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub praktykę powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia/praktykę (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
  2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
  3. Dokumenty potwierdzające:
    • działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
    • działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
    • inne dodatkowe osiągnięcia.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w budynku 100, pokój 88 (lub za pośrednictwem poczty e-mail). Dane kontaktowe, wzory dokumentów, zasady udziału oraz lista uczelni partnerskich znajdują się na stronie wymiany pracowników i studentów.

 

UWAGA! Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości j. obcego.