Wybory Samorządu Studenckiego

Informacje Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WAT o przebiegu i wynikach wyborów władz Samorządu oraz przedstawicieli studentów w organach, komisjach i radach WAT.