V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT jest współorganizatorem V Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2022.  

 

Kongres odbędzie się w dniach 17-19 października 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Kongres został objęty honorowym patronatem:

 

 • JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, 
 • JM Komendanta- Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
 • JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, 
 • Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
 • Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Dyrektora CEPOL-u, 
 • Instytutu Zachodniego, 
 • Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W ramach Kongresu odbędzie się 17 naukowo-praktycznych sesji tematycznych oraz warsztaty z reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy po zdarzeniach. 

 

Kluczowe zagadnienia:

 

 • terroryzm, antyterroryzm i kontrterroryzm;
 • reagowania na wybrane metody działania sprawców;
 • zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania;
 • cyberbezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej;
 • ochrona Infrastruktury Krytycznej i obiektów obowiązkowej oraz szczególnej ochrony;
 • bezpieczeństwo, w tym AT sektora finansowego, energetycznego i kolejowego;
 • zagrożenia dla obiektów niechronionych – uczelnie, szkoły, centra handlowe;
 • zabezpieczenia techniczne i ochrona fizyczna w bezpieczeństwie antyterrorystycznym;
 • pierwsza pomoc oraz ratownictwo medyczne w działaniach antyterrorystycznych
 • zagrożenie Covid-19 dla obiektów – dobre praktyki;
 • edukacja antyterrorystyczna – programy i projekty. 

 

Zachęcamy do jak najszybszego składania deklaracji udziału w Kongresie. Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie internetowej wydarzenia lub w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT.