Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest pierwszą szkołą doktorską w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce. Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii, której podstawowym zadaniem jest organizacja procesu kształcenia oraz ewaluacja postępów i administracyjne wsparcie doktorantów.

 

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie doktorantów w trzech dziedzinach nauki i siedmiu dyscyplinach naukowych:

 1. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria lądowa i transport,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria mechaniczna,
 2. dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie,
 3. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne.

Kontakt

SZKOŁA DOKTORSKA WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00 -908 Warszawa

 

DZIEKANAT

 

Dariusz Filipiak

Magdalena Matyjaszkiewicz

Joanna Postek

 

Dziekanat czynny: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

 

pok. 5.11 (V piętro), budynek 135 (Lipsk)

tel. 261 837 132, 261 839 320

e‑mail szkola.doktorska@wat.edu.pl