System prawny LEX

Od 1 lutego 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa umowa na dostęp do systemu LEX dla pracowników WAT, która obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk dostępowych i wszystkie zasoby WOLTERS KLUWER dedykowane obszarowi prawnemu, zamówień publicznych, księgowości oraz kadr, a także dodatkowe  funkcjonalności.

 

Uzyskanie przez pracownika WAT dostępu do systemu LEX jest możliwe po przesłaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zgłoszenia do Działu Informatyki z informacją do jakiego obszaru tematycznego ma być przypisany.

 

W ramach oferty zapewniany jest również dostęp do modułu LEX Czasopisma, który zawiera:

 • Artykuły, glosy, komentarze artykułowe, analizy orzecznictwa oraz inne materiały (w tym spisy treści, stopki redakcyjne, wstępy, od redakcji) pochodzące z 32. czasopism.
 • Wybór tekstów w formacie PDF publikowanych w 32. czasopismach, do których Wolters Kluwer posiada prawa autorskie, oraz tekstów, które nie wymagają posiadania praw autorskich (np. spisy treści, stopki redakcyjne, wstępy, od redakcji).

 

Obejmuje następujące czasopisma:

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS – z lat 1981 – 2014
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – z lat 2010 – 2015
 • Biuletyn Sądu Najwyższego – Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – z lat 2011 – 2012
 • Coaching Review – z lat 2010 – 2014
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego – z lat 2007 – 2010
 • Europejski Przegląd Sądowy – z lat 2005 – 2015
 • Finanse Komunalne – z lat 1994 – 2015
 • Gdańskie Studia Prawnicze – z lat 1997 – 2015
 • Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa – z lat 2005 – 2015
 • Glosa – z lat 1995 – 2015
 • Ius Novum – z lat 2007 – 2014
 • Krajowa Rada Sądownictwa – z lat 2008 – 2015
 • Management and Business Administration. Central Europe – z lat 2010 – 2015
 • Nieruchomości i Prawo – z lat 2011 – 2013
 • Nowy Przegląd Notarialny – z lat 2012 – 2015
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – z lat 1994 – 2015
 • Państwo i Prawo – z lat 1990 – 2015
 • Polish Yearbook of International Law – z lat 1966 – 2014
 • Prawo Papierów Wartościowych – z lat 2000 – 2001
 • Prawo w Działaniu – z lat 2011 – 2014
 • Prokurator – z lat 2000 – 2012
 • Prokuratura i Prawo – z lat 1995 – 2015
 • Przegląd Legislacyjny – z lat 2013 – 2015
 • Przegląd Podatkowy – z lat 1991 – 2015
 • Przegląd Prawa Handlowego – z lat 1992 – 2015
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego – z lat 2009 – 2014
 • Samorząd Terytorialny – z lat 1991 – 2015
 • Studia Iuridica Lublinensia – z lat 2003 – 2015
 • Studia Iuridica Toruniensia – z lat 2001 – 2014
 • Studia Prawnicze i Administracyjne – z lat 2010 – 2015
 • Temidium – z lat 2010 – 2015
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – z lat 1990 – 2015.

 

LEX Czasopisma zawiera (dane na 4 listopada 2015 r):

 • 39.144 artykuły i inne materiały pochodzące z 32. czasopism, w tym:
 • 32.214 tekstów w formacie PDF dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu