Rozkłady zajęć i rygory dydaktyczne
Studium Wychowania Fizycznego

Plan zajęć doskonalących dla studentów WAT realizowany w SWF na rok akademicki 2021/2022

Plan zajęć kadry SWF w roku akademickim 2021/2022