Plan zajęć programowych dla kadry WAT

Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002331

Plan zajęć programowych dla żołnierzy zawodowych WAT w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

 • Poniedziałek 5/6 – 1BS; 2BS; 3BSz; DIN; DNA; DOG
 • Wtorek 5/6 – IOE; WLO; WIG; CDK
 • Środa 5/6 – SSW; Komenda; OOS; WKW; WWW; DWM
 • Czwartek 5/6 – WEL; WCY; WIM; ZAE; ZMT
 • Piątek 5/6 – WML; PTW; WTC; POG; PK; ZOW; SWF

Plan zajęć doskonalących dla żołnierzy zawodowych WAT w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Zajęcia na Pływalni:

 • Wtorek 07.00-08.00
 • Środa 07.00-08.00
 • Czwartek 07.00-08.00
 • Piątek 07.00-08.00

Plan zajęć dla żołnierzy zawodowych przebywających na kursach WAT w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Zajęcia na Siłowni:

 • Wtorek o godz. 17.35-19.05

 

Zajęcia na Pływalni:

 • Wtorek 15.00-15.30
 • Czwartek 15.00-15.30