Stypendia i kredyty dla doktorantów

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego, dotyczy tylko doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Stypendium doktoranckie

SD, może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez PJO, postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

W roku akademickim 2020/2011 wysokość SD miesięcznie wynosi  2000 zł.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

ZSD, może być przyznane doktorantowi wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej.

 

W roku akademickim 2020/2021 wysokość ZSD będzie ustalona w terminie późniejszym.

 

Stypendia doktoranckie przyznawane są na rok akademicki.

 

Wnioski o stypendia doktoranckie należy składać w Ddziekanatach PJO.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów doktoranckich można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 837 034 lub pod adresem e‑mail krzysztof.bielec@wat.edu.pl, ewentualnie teams.

Stypendium Rektora

O stypendium może ubiegać się doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020),  który w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

Wniosek o SR należy składać w Dziale Spraw Studenckich pok. 90 D w Budynku Głównym (100).

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów doktoranckich można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 837 034 lub pod adresem e‑mail krzysztof.bielec@wat.edu.pl, ewntualnie teams.

Podstawowe akty prawne określające przyznawanie stypendiów dla doktorantów

Inne stypendia