Studium Szkolenia Wojskowego

Studium Szkolenia Wojskowego (SSW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) zadań dydaktycznych i zajęć praktycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowości (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy pełniących służbę wojskową w Akademii a także uczestniczących w kursach i szkoleniach realizowanych przez Akademię.

Kontakt

STUDIUM SZKOLENIA WOJSKOWEGO
ul. Kartezjusza 1c, 01-480 Warszawa

 

Akademik Wojskowy nr 3 (AW3)

tel. 261 837 759

 

Sprawy USOS

tel. 261 837 190; 261 837 560

 

 

 

Dojazd

tramwaj: 20

autobus: 122, 154, 220, 320, 523