Życie studenta-podchorążego

KSZTAŁCENIE WOJSKOWE

Studenci wojskowi realizują dwa moduły kształcenia: politechniczny i wojskowy. Kształcenie wojskowe przygotuje Cię do wykonywania zawodu oficera Sił Zbrojnych RP.

 

Zakres szkolenia wojskowego jest taki sam na wszystkich kierunkach. Obejmuje moduł szkolenia podstawowego („unitarka”) i moduł oficerski przez resztę studiów. Dodatkowo na V roku każdy podchorąży bierze udział w szkoleniu ogólnowojskowym w centrum szkolenia poligonowego.

 

W ramach modułu oficerskiego będziesz się uczył/a m.in. takich przedmiotów:

 

 • dowodzenie,
 • taktyka,
 • działania pokojowe i stabilizacyjne,
 • SERE (czyli wojskowy survival),
 • teoria i praktyka strzelań,
 • powszechna obrona przeciwlotnicza,
 • obrona przed bronią masowego rażenia,
 • wsparcie ogniowe,
 • zabezpieczenie medyczne.

 

W Akademii duży nacisk kładziemy też na wychowanie fizyczne. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnym Studium Wychowania Fizycznego na terenie kampusu.

 

Studenci-podchorążowie uczestniczą w dodatkowych obozach szkoleniowych i praktykach:

 

 • po I roku – w 10-dniowym obozie sportowo-językowym w Ośrodku Szkoleniowym WAT w Zegrzu;
 • po II roku – w szkoleniu specjalistycznym w centrach szkolenia, jednostkach wojskowych, instytucjach wojskowych;
 • po III roku – w szkoleniu specjalistycznym w centrach szkolenia, jednostkach wojskowych, instytucjach wojskowych oraz dodatkowo odbywają 4‑tygodniowe praktyki na stanowisku dowódcy drużyny w jednostkach wojskowych lub w WAT;
 • po IV roku – w szkoleniu specjalistycznym w centrach szkolenia, jednostkach wojskowych, instytucjach wojskowych.

 

Po zakończeniu zajęć na V roku i egzaminach dyplomowych, ale jeszcze przed promocją, studenci wyjeżdżają do jednostek wojskowych w całym kraju, na miesięczne praktyki w roli dowódcy plutonu.

 

Promocja na pierwszy stopień oficerski odbywa się po ukończeniu studiów, zdaniu egzaminu na oficera oraz odbyciu praktyki.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Studium Szkolenia Wojskowego.