Życie studenta-podchorążego

KSZTAŁCENIE POLITECHNICZNE

Studenci wojskowi realizują dwa moduły kształcenia: politechniczny i wojskowy. Kształcenie odbywa się równolegle: jeden dzień – wojskowe, cztery dni – politechniczne.

 

W czasie kształcenia politechnicznego podchorążowie studiują razem ze studentami cywilnymi, a zakres przekazywanych treści jest taki sam na danym kierunku i specjalności. Często też zajęcia odbywają się wspólnie.

 

Kształcenie politechniczne prowadzone jest na każdym kierunku i specjalności wg programów opracowanych na podstawie Polskich Ram Kwalifikacji.

 

Po siedmiu semestrach studiów następuje obrona pracy inżynierskiej – student wojskowy studiuje dalej na studiach II stopnia do uzyskania tytułu zawodowego „magister inżynier”.

 

Studenci wojskowi, wspólnie ze studentami cywilnymi, mogą uczestniczyć w pracach kół i innych organizacji studenckich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.