Podstawowe szkolenie wojskowe

„UNITARKA” – CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

 • intensywnego szkolenia;
 • zajęć wymagających większego niż dotychczas wysiłku fizycznego;
 • porannego wstawania;
 • współdziałania w zespole z innymi podchorążymi;
 • profesjonalnego wyszkolenia wojskowego:
  • szkolenia z bronią – poznasz budowę broni strzeleckiej, nauczysz się o nią dbać, będziesz trenował/a na strzelnicy,
  • ćwiczeń na poligonie – poznasz podstawowe działania na polu walki (przygotowanie ukrycia – okopywanie się; pokonywanie terenu – czołganie się różnymi sposobami, krótkie skoki, chyłkiem itp.) i wojskowy żargon,
  • zajęć z topografii wojskowej (orientowanie się w terenie, czytanie mapy, określanie odległości),
  • przygotowania do ataku chemicznego – nakładanie maski przeciwgazowej i odzieży ochronnej oraz poruszanie się w strefie skażonej,
  • wyszkolenia w zakresie regulaminów i musztry wojskowej.