Logistyka ekonomiczna

Kierunek w ramach studiów wojskowych

OPIS KIERUNKU

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym jest:

 

  • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych, czyli nauk tworzących fundament dla współczesnej logistyki ekonomicznej;
  • przygotowanie absolwentów do właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami;
  • nabycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i uzyskanych w czasie praktyk umiejętności do formułowania i analizy problemów ekonomiczno-finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

 

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  oraz stopnia wojskowego podporucznika.

 

Więcej informacji…

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

wlo.wat.edu.pl

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

tel. 261 837 591