Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kierunek w ramach studiów wojskowych

OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

 

Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in.IBM Rational. 

 

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

SPECJALNOŚCI

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie, trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. „Kryptologia i cyberbezpieczeństwo” oferuje możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • cyberobrona 
 • systemy kryptograficzne

 

Specjalności wybiera się po 5 semestrze studiów.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Potencjalne miejsca jej pełnienia:

 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i jednostki podległe, w tym:
  • Centrum Projektów Informatycznych
  • Regionalne Centra Informatyki
 • Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
 • Oddziały Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Sztab Generalny i Departamenty MON
 • Akademie Wojskowe

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Cybernetyki

wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

tel. 261 837 065

 

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Cybernetyki
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów cywilnych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów cywilnych
zobacz więcej