Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych

Student studiów wojskowych od pierwszego dnia studiów w WAT – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Na pierwszym roku jest powoływany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Od drugiego roku zaczyna pełnić zawodową służbę wojskową (po złożeniu odpowiedniego wniosku). Przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.

 

W czasie studiów student wojskowy realizuje równolegle dwa programy (moduły) nauczania: politechniczny i wojskowy, a po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym. Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera – dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu (ale za to płatnego!).

 

Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie w wysokości zależnej od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – na pierwszym roku studiów ok. 4500 zł.

 

Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem oficerskim (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

 

Student studiów cywilnych realizuje jedynie program politechniki, ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia, a po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).