KONTAKT

Wydział Inżynierii Mechanicznej

tel. 261 837 226, 261 839 759
e‑mail monika.kaliszuk@wat.edu.pl

mechanika
budowa i eksploatacja maszyn

 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

tel. 261 837 415
e‑mail ewa.kleber@wat.edu.pl

budowa i eksploatacja maszyn
mechanika

 

Wydział Elektroniki

tel. 261 837 756
e‑mail marta.nowak@wat.edu.pl

elektronika
telekomunikacja

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

tel. 261 837 453, 261 839 075
e‑mail sylwia.burdynska@wat.edu.pl

budownictwo
geodezja i kartografia

 

Wydział Cybernetyki

tel. 261 839 878
e‑mail sd.wcy@wat.edu.pl

informatyka
nauki o bezpieczeństwie

 

Wydział Nowych Technologii i Chemii

tel. 261 839 435
e‑mail marta.pokorska@wat.edu.pl

inżynieria materiałowa
chemia

 

Instytut Optoelektroniki

tel. 261 837 213
e‑mail dziekanat.ioe@wat.edu.pl

elektronika