Mechanika i budowa maszyn

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Kierunek „Mechanika i budowa maszyn” należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna. Jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: Automatyka i Robotyka, Biogospodarka, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” przygotowują do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

 

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

SPECJALNOŚCI

 • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • Pojazdy samochodowe i specjalne

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku MiBM, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej.

 

Specjalność: Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

 

 • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • organy administracji rządowej i samorządowej

 

Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

 

 • przedsiębiorstwa transportowe / komunikacyjne
 • przedsiębiorstwa produkcji samochodów i ich zespołów
 • stacje diagnostyczne oraz warsztaty naprawy samochodów
 • sieci sprzedaży i ubezpieczeń samochodów
 • instytuty / centra badawczo-rozwojowe samochodowe

 

Specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

 

 • biura projektowe, zespoły obliczeniowe, ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw reprezentujących inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE
 • instytuty badawcze reprezentujące inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • uczelnie techniczne
 • organy administracji rządowej i samorządowej

 

Specjalność: Pojazdy samochodowe i specjalne

 

 • zakłady produkcji i naprawy pojazdów samochodowych i specjalnych i ich podzespołów
 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych
 • instytuty badawcze
 • jednostki podległe MON i MSWiA
 • firmy ubezpieczeniowe

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Mechanicznej

www.wim.wat.edu.pl

dziekanat.wim@wat.edu.pl

tel. 261 837 100

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Inżynierii Mechanicznej
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej