Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, potrafiących samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji (w organizacji, instytucji).

 

Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in.IBM Rational. 

 

W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa pojawiania się wiele zagrożeń w  tej sferze. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych staje się wyjątkowo ważnym zagadnieniem. Problem handlu elektronicznego, prowadzenie bankowości internetowej, wszelkiego typu fora internetowe, istnienie kryptowalut, pojawienie się możliwości głosowania elektronicznego, możliwości realizacji obliczeń na komputerach społeczności internautów i wiele innych zagadnień wymaga stosowania metod kryptograficznych dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lub prawidłowego funkcjonowania. Ten kierunek studiów daje absolwentom umiejętność utrzymywania bezpiecznego funkcjonowania i prawidłowego eksploatowania platform zabezpieczeń cybernetycznych.

SPECJALNOŚCI

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia). Studenci studiów cywilnych na kierunku informatyka mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:  

 

Studia I stopnia – inżynierskie (7 semestrów)

 

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • cyberobrona 
 • systemy kryptograficzne

 

Specjalności wybiera się po drugim roku studiów 

 

Studia II stopnia – magisterskie (3 semestry)

 

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • cyberobrona 
 • systemy kryptograficzne

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • struktury instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 • gospodarka narodowa
 • instytucje zajmujące się analizą i oceną bezpieczeństwa i ryzyka
 • podmioty zaangażowane w projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Cybernetyki

wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

tel. 261 837 065

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Cybernetyki
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej