Inżynieria systemów bezzałogowych

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Absolwenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowania i programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych.

SPECJALNOŚCI

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria systemów bezzałogowych” oferuje się możliwość realizowania jednej z dwóch ścieżek kształcenia, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

PROJEKTOWANIE ROBOTÓW I SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW

 

Absolwenci specjalności posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania systemów sterowania robotów oraz pojazdów autonomicznych, obsługi systemów nawigacji i odometrii, umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych w procesie projektowania robotów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych, projektowania i kształtowania wytrzymałościowego struktur nośnych robotów i ich osprzętu roboczego oraz projektowania układów napędowych robotów.

 

INŻYNIERIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH

 

Absolwenci specjalności posiadają m.in.:  umiejętności projektowania, budowy oraz programowania specjalizowanych systemów pokładowych autonomicznych platform latających, zdolności w zakresie projektowania, obsługiwania systemów nawigacji i sterowania dronów oraz organizowania i zarządzania systemami obsługowymi bezzałogowych platform latających.

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów sterowania, sensoryki, układów wykonawczych, elementów zrobotyzowanych, systemów wizyjnych stosowanych w platformach latających oraz w urządzeniach naziemnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach zajmujących się programowaniem maszyn i urządzeń, w firmach rozwijających systemy nawigacji, pozycjonowania robotów i elementów wykonawczych, w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, budową robotów i dronów oraz specjalizowanych systemów autonomicznych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

wml.wat.edu.pl

dziekanat.wml@wat.edu.pl

tel. 261 837 856

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej