Inżynieria geoprzestrzenna

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3 semestry.

 

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych  teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci kierunku „inżynieria geoprzestrzenna” będą mogli ubiegać się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezja i kartografia z zakresu fotogrametria i teledetekcja.

 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 

 • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
 • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
 • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
 • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;
 • wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej – GIS;
 • geoinformatyką;
 • rolnictwem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku inżynieria geoprzestrzenna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz świadczących usługi z zakresu inżynierii lądowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

www.wig.wat.edu.pl

dziekanat.wig@wat.edu.pl

tel. 261 839 414