Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.

 

Studenci uzyskają wiedzę z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane m. in. z:

 

 • modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej;
 • analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi;
 • budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

 

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych;
 • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej;
 • projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

 

Absolwenci kształceni w zróżnicowanych obszarach (technicznych i menedżerskich) staną się cennymi kandydatami dla regionalnego, krajowego lub europejskiego rynku pracy.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia na kierunkach:

 

 • budownictwo;
 • logistyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • transport.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych oraz w instytucjach samorządowych i rządowych zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

www.wig.wat.edu.pl

dziekanat.wig@wat.edu.pl

tel. 261 839 414