Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą, morską i śródlądową oraz planowaniem i zarządzaniem siecią transportową w kraju.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM;

- optymalnego planowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej;

- wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz drożności systemu komunikacyjnego, posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie wykorzysta wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
tel. 261 839 414

side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej