Cudzoziemcy – studia w języku polskim

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
 
W Wojskowej Akademii Technicznej cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia w języku polskim na ponad 20 kierunkach studiów.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia w WAT znajdują się w załączonych plikach