Budownictwo zrównoważone

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry

 

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;

- sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku;

- zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku budownictwo zrównoważone jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie wykorzysta wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
tel. 261 839 414

side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej