Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Szefa Logistyki

Zastępca Szefa Logistyki (ZSL)
mgr inż. Waldemar Grzyb
bud. 100, pok. 201
tel. 261 839 042
faks 261 839 179
e‑mail waldemar.grzyb@wat.edu.pl

 

Dział Inwestycji i Remontów (DIR)
Kierownik
mgr inż. Marcin Gadomski
bud. 100, pok. 208
tel. 261 837 131
e‑mail marcin.gadomski@wat.edu.pl

 

Dział Utrzymania Nieruchomości (DUN)
Kierownik
inż. Joanna Karpio
bud. 1, pok. 4
tel. 261 839 089
tel. kom. 723 634 051

faks 261 839 735

e‑mail joanna.karpio@wat.edu.pl

 

Dział Gospodarczy (DGO)
p.o. Kierownika
Henryk Jałoszyński
bud. 22, pok. 4
tel. 261 839 145
e‑mail henryk.jaloszynski@wat.edu.pl

 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska (IOŚ)
mgr Aneta Goliasz
bud. 100, pok. 277 A
tel. 261 839 946
e‑mail aneta.goliasz@wat.edu.pl