Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kanclerza - Szefowi Logistyki

Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki (ZKL)

płk mgr inż. Przemysław Makowski

bud. 100, pok. 203

tel. 261 839 041

e-mail przemyslaw.makowski@wat.edu.pl

 

Zespół Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego (ZMT)

Kierownik

płk mgr inż. Andrzej Ostrowski

bud. 100, pok. 205

tel. 261 839 144

e-mail andrzej.ostrowski@wat.edu.pl

 

Dział Zaopatrywania (DZZ)

Kierownik

mgr Ewa Marek

bud. 100, pok. 205a

tel. 261 839 648

e-mail ewa.marek@wat.edu.pl

 

Sekcja Planowania i Sprawozdawczości (SPL)

Kierownik

lic. Mariola Jakubczyk

bud. 100 pok. 278

tel./faks 261 839 592

faks 261 839 912

e-mail mariola.jakubczyk@wat.edu.pl

 

Sekcja Wynajmu i Dzierżaw (SWD)

Kierownik

mgr Anna Kądziela

bud. 100, pok. 202

tel. 261 839 118

e-mail anna.kadziela@wat.edu.pl

 

Zespół Zabezpieczenia Medycznego (ZME)

Kierownik

lek. med. Jerzy Białowiejski

bud. 22, pok. 9

tel. 261 839 553

e-mail jerzy.bialowiejski@wat.edu.pl

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK)

Kierownik

mgr inż. Tomasz Gocalski

Dom Asystenta, pok. 2

tel. 261 837 589

e-mail tomasz.gocalski@wat.edu.pl

 

Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu (OSZ)

Kierownik

por. mgr inż. Adam Łożyński

tel. 261 883 265

e-mail adam.lozynski@wat.edu.pl