Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kanclerza - Szefowi Logistyki

Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki (ZKL)
płk mgr inż. Emil Kardaszuk
bud. 100, pok. 203
tel. 261 839 041
e‑mail emil.kardaszuk@wat.edu.pl

 

Zespół Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego (ZMT)
Kierownik
płk mgr inż. Andrzej Ostrowski
bud. 100, pok. 205
tel. 261 839 144
e‑mail andrzej.ostrowski@wat.edu.pl

 

Dział Zaopatrywania (DZZ)
Kierownik
mgr Ewa Marek
bud. 100, pok. 205a
tel. 261 839 648
e‑mail ewa.marek@wat.edu.pl

 

Sekcja Planowania i Sprawozdawczości (SPL)
Kierownik
lic. Mariola Jakubczyk
bud. 100 pok. 278
tel./faks 261 839 592

faks 261 839 912

e‑mail mariola.jakubczyk@wat.edu.pl

 

Sekcja Wynajmu i Dzierżaw (SWD)
Kierownik
mgr Anna Kądziela
bud. 100, pok. 202
tel. 261 839 118
e‑mail anna.kadziela@wat.edu.pl

 

Sekcja Koordynacyjna (SKL)
Kierownik
mgr Olga Kamińska
bud. 100, pok. 203A
tel. 261 839 191
e‑mail olga.kaminska@wat.edu.pl

 

Zespół Zabezpieczenia Medycznego (ZME)
Kierownik
lek. med. Jerzy Białowiejski
bud. 22, pok. 9
tel. 261 839 553
e‑mail jerzy.bialowiejski@wat.edu.pl

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK)
Kierownik
mgr inż. Tomasz Gocalski
Dom Asystenta, pok. 2
tel. 261 837 589
e‑mail tomasz.gocalski@wat.edu.pl

 

Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu (OSZ)
Kierownik
por. mgr inż. Adam Łożyński
tel. 261 883 265
e‑mail adam.lozynski@wat.edu.pl