Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Rektor-Komendant (RKR)
płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
bud. 100, pok. 173
tel. 261 839 001
faks 261 839 009
e‑mail przemysław.wachulak@wat.edu.pl

 

Biuro Rektora (BRE)
Dyrektor
mgr inż. Włodzimierz Stankowski
bud. 100, pok. 177
tel. 261 839 990
faks 261 839 009
e‑mail wlodzimierz.stankowski@wat.edu.pl

 

Rzecznik Prasowy (RPY)
mgr Ewa Jankiewicz
bud. 100, pok. 170
tel. 261 839 407
e‑mail rzecznik.prasowy@wat.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
mgr Katarzyna Jabłońska
bud. 135, pok. 3.05
tel. 261 839 950
e‑mail iod@wat.edu.pl

 

Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW)
Kierownik
Andrzej Kowalczyk
bud. 135, pok. 5.15
tel. 261 837 564
e‑mail andrzej.kowalczyk@wat.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych (PNN)
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.orysiak@wat.edu.pl

 

Audytor wewnętrzny (AWE)
mgr Kazimierz Rosłan
bud. 100, pok. 83a
tel. 261 837 074
e‑mail kazimierz.roslan@wat.edu.pl

 

Radcowie Prawni  (RPR)
Koordynator
mec. Paweł Wieczorek
bud. 100, pok. 131
tel. 261 839 465
e mail pawel.wieczorek@wat.edu.pl