Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. wojskowych

Prorektor ds. wojskowych (PRW)

płk mgr Grzegorz Kaliciak
bud. 100, pok. 181
tel. 261 839 051
faks 261 839 052
e‑mail grzegorz.kaliciak@wat.edu.pl

 

Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy (OOS)
Szef Oddziału
Zastępca Prorektora ds. wojskowych
płk mgr inż. Piotr Kurzyk
bud. 100, pok. 118
tel. 261 839 744
e‑mail piotr.kurzyk@wat.edu.pl

 

Pion Ogólny
Szef Pionu
płk mgr inż. Piotr Bawoł
bud. 100, pok. 1 D
tel. 261 837 582

faks 261 839 196
e‑mail piotr.bawol@wat.edu.pl

 

Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)
Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego
ppłk mgr Jarosław Kopyść
Klub WAT, bud. 6, pok. 20a
tel. 261 839 255
faks 261 837 430
e‑mail jaroslaw.kopysc@wat.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Inicjatyw Proobronnych (PNI)
ppłk mgr Dariusz Pytlos
bud. AW3, pok. 1.7
tel. 261 837 362
e‑mail dariusz.pytlos@wat.edu.pl