Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. wojskowych

Prorektor ds. wojskowych (PRW)

płk mgr Grzegorz Kaliciak

bud. 100, pok. 181

tel. 261 839 051

faks 261 839 052

e-mail grzegorz.kaliciak@wat.edu.pl

 

Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy (OOS)

Szef Oddziału

Zastępca Prorektora ds. wojskowych

płk mgr inż. Piotr Kurzyk

bud. 100, pok. 118

tel. 261 839 744

e-mail piotr.kurzyk@wat.edu.pl

 

Pion Ogólny

Szef Pionu

płk mgr inż. Piotr Bawoł

bud. 100, pok. 1D

tel. 261 837 582

faks 261 839 196

e-mail piotr.bawol@wat.edu.pl

 

Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)

Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego

ppłk Paweł Jęcek

Klub WAT, bud. 6, pok. 20a

tel. 261 839 255

faks 261 839 925

e-mail pawel.jecek@wat.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Inicjatyw Proobronnych (PNI)

ppłk mgr Dariusz Pytlos

bud. AW3, pok. 1.7

tel. 261 837 362

e-mail dariusz.pytlos@wat.edu.pl

 

Studium Wychowania Fizycznego (SWF)

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

ppłk dr Marek Kociuba

bud. 19, pok. 67

tel. 261 839 457

e-mail marek.kociuba@wat.edu.pl

 

Studium Szkolenia Wojskowego (SSW)

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

ppłk dr Krzysztof Jaskólski

bud. AW3, pok. 1.59

tel. 261 839 415

e-mail krzysztof.jaskolski@wat.edu.pl