Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich (PRS)

dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT
bud. 100, pok. 90A (wejście G)
tel. +48 261 839 306
tel. kom. 887 870 201
faks +48 261 837 878
e‑mail monika.szylkowska@wat.edu.pl, sekretariat.prs@wat.edu.pl

 

Dział Spraw Studenckich (DSS)
Kierownik
mgr Małgorzata Podbielska
bud. 100, pok. 90B (wejście G)
tel. +48 261 839 397
tel. kom. +48 22 601 213 831
faks +48 261 837 878
e‑mail malgorzata.podbielska@wat.edu.pl

 

Dział Zakwaterowania Studentów (DZS)
Kierownik
mgr Alojzy Orłowski
Dom Studencki nr 3, pok. 25
tel. 261 839 677

e-mail alojzy.orlowski@wat.edu.pl