Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. rozwoju

Prorektor ds. rozwoju (PRR)

płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 904
tel. kom. 695 031 860
faks 261 839 869
e‑mail jacek.swiderski@wat.edu.pl

 

Dział Rozwoju (DRW)
Kierownik

dr inż. Łukasz Gałecki

bud. 100 pok. 113

tel. 261 837 344

e‑mail lukasz.galecki@wat.edu.pl

 

Dział Informatyki (DIN)
Kierownik
ppłk mgr inż. Marcin Dąbkiewicz
bud. 100, pok. 36
tel. 261 837 320
e‑mail marcin.dabkiewicz@wat.edu.pl

 

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)
Kierownik

płk dr inż. Mariusz Gontarczyk

bud. 135, pok. 3.17

tel. 261 839 376
e‑mail mariusz.gontarczyk@wat.edu.pl

 

Zespół Analiz i Ekspertyz (ZAE)
Kierownik
płk dr inż. Tomasz Muszyński
bud. 100, pok. 061
tel. 261 839 782, 261 839 791
e‑mail tomasz.muszynski@wat.edu.pl