Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. naukowych

Prorektor ds. naukowych (PRN)
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 031
faks 261 839 869
e‑mail andrzej.dobrowolski@wat.edu.pl

 

Dział Nauki (DNA)
Kierownik
mgr Karol Komorowski
bud. 100, pok. 111
tel. 261 839 037

faks 261 837 745
e‑mail karol.komorowski@wat.edu.pl

 

Biblioteka Główna (BGŁ)
Dyrektor
mgr Bożena Chlebicka-Abramowicz
Kustosz biblioteczny dyplomowany
bud. 10 pok. 107
tel. 261 839 209
e‑mail bozena.chlebicka-abramowicz@wat.edu.pl

 

Redakcja Wydawnictw (RWY)
Kierownik
mgr Renata Borkowska
bud. 10, pok. 40
tel. 261 837 438
e‑mail renata.borkowska@wat.edu.pl

 

Szkoła Doktorska (SDR)
Dyrektor
dr inż. Piotr Zalewski
bud. 135, pok. 5.11
tel. 261 837 085
e‑mail piotr.zalewski@wat.edu.pl