Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Prorektorowi ds. kształcenia

Prorektor ds. kształcenia (PRK)
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
bud. 100, pok. 182
tel. 261 839 011
tel. kom. 606 618 775
e‑mail kazimierz.worwa@wat.edu.pl

 

Dział Organizacji Kształcenia (DOK)
Kierownik
dr inż. Zdzisław Chudy
bud. 100, pok. 81
tel. 261 839 131

faks 261 839 159

e‑mail zdzislaw.chudy@wat.edu.pl

 

Studium Języków Obcych (SJO)
Kierownik
mgr Elżbieta Twardowska
Klub WAT, bud. 6 pok. 108
tel. 261 839 667
faks 261 837 014
e‑mail elzbieta.twardowska@wat.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora specjalista ds. jakości kształcenia (PNK)
dr Ewa Łakoma
bud. 65 pok. 207
tel. 261 837 971
e‑mail ewa.lakoma@wat.edu.pl