Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Kwestorowi

Kwestor (KWE)
mgr Janusz Guzek
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
faks 261 839 746
e‑mail janusz.guzek@wat.edu.pl

 

Zastępca Kwestora ds. finansowo-księgowych (ZKC)
mgr Dariusz Paź
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail dariusz.paz@wat.edu.pl

 

Zastępca Kwestora ds. płac (ZKŻ)
mgr Paweł Toczko
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail pawel.toczko@wat.edu.pl

 

Dział Rachunkowości (DRA)
Kierownik
mgr Wiesława Maruchniak
bud. 100, pok. 9
tel. 261 839 462
e‑mail wieslawa.maruchniak@wat.edu.pl

 

Dział Rachuby (DRP)
Kierownik
mgr Gabriela Leśniewska
bud. 100, pok. 14
tel. 261 837 473
e‑mail gabriela.lesniewska@wat.edu.pl

 

Dział Finansowy (DZF)
Kierownik
mgr Zdzisława Konieczna
bud. 100, pok. 13
tel. 261 837 491
e‑mail zdzislawa.konieczna@wat.edu.pl