Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne podległe Kanclerzowi

Kanclerz
mgr inż. Stanisław Pitucha
bud. 100 pok. 180
tel. 261 839 061
faks 261 837 977
e‑mail kanclerz@wat.edu.pl

 

Dział Personalny (DPE)
Kierownik
mgr inż. Bogusław Trzciński
bud. 100, pok. 122
tel. 261 839 434
e‑mail boguslaw.trzcinski@wat.edu.pl

 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych (DOI)
Kierownik
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.orysiak@wat.edu.pl

 

Dział Organizacyjny (DOR)
Kierownik
lic. Ewa Godlewska
bud. 100, pok. 188c
tel. 261 837 992
e‑mail ewa.godlewska@wat.edu.pl

 

Sekcja Inwentaryzacji (SIN)
Kierownik
mgr Kazimierz Świech
bud. 22, pok. 13
tel. 261 837 870
e‑mail kazimierz.swiech@wat.edu.pl

 

Dział Zamówień Publicznych (DZP)
Kierownik
mgr Irena Zapała
bud. 22, pok. 10
tel. 261 837 865
e‑mail irena.zapala@wat.edu.pl

 

Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
Kierownik
mgr Magdalena Chmielewska
bud. 22, pok. 3
tel. 261 839 268
e‑mail magdalena.chmielewska@wat.edu.pl

 

Zespół Ochrony Przeciwpożarowej (IOP)
Kierownik

mgr inż. Sławomir Rąpała
bud. 22, pok. 11
tel. 261 837 386
e‑mail slawomir.rapala@wat.edu.pl