Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne WAT

KOMENDA

 

SENAT

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WLO)

 

 • INSTYTUT LOGISTYKI
  • Zakład Logistyki Wojskowej
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
  • Zakład Systemów Logistycznych
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
  • Zakład Systemów Bezpieczeństwa
  • Zakład Studiów Obronnych
  • Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • INSTYTUT ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA
  • Zakład Systemów Zarządzania
  • Zakład Prawa i Ekonomii
  • Zakład Nauk Humanistycznych
  • Laboratorium Inżynierii Zarządzania
 • CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
  • Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania
  • Zespół Badań i Certyfikacji Wyrobów
  • Zespół Weryfikacji Kompetencji Audytorów
  • Zespół Szkoleń
  • Zespół Marketingu
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI (WCY)

 

 • INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ISI)
  • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
  • Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
 • INSTYTUT TELEINFORMATYKI i CYBERBEZPIECZEŃSTWA (ITC)
  • Zakład Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Inteligentnych Systemów Maszynowych
 • INSTYTUT MATEMATYKI I KRYPTOLOGII (IMK)
  • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  • Zakład Algebry i Teorii Liczb
  • Zakład Probabilistyki
  • Zakład Kryptologii
  • Laboratorium Badawcze Kryptologii
  • Pracowania Matematyki Stosowanej
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI (WEL)

 

 • INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH (ISE)
  • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  • Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI (IRE)
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Mikrofal
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • INSTYTUT SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (ISŁ)
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Techniki Cyfrowej
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (LAB-KEM)
  • Zespół Realizacji i Archiwizacji
  • Zespół Badawczy
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI (WIG)

 

 • INSTYTUT INŻYNIERII GEOPRZESTRZENNEJ I GEODEZJI
  • Zakład Geodezji i Nawigacji
   • Pracownia Pomiarów Satelitarnych
  • Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej
  • Zakład Hydrometeorologi Wojskowej i Geomatyki
   • Pracownia Systemów Osłony Hydrometeorologicznej
  • Laboratorium Geodezji
 • INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ
  • Zakład Budownictwa Ogólnego
   • Pracownia Wytrzymałości Materiałów
  • Zakład Budownictwa Komunikacyjnego
   • Pracownia Konstrukcji Nawierzchni
  • Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej
   • Pracownia Mechaniki Gruntów
  • Laboratorium Budownictwa
 • KATEDRA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
  • Laboratorium Rozpoznania Obrazowego
 • LABORATORIUM BADAWCZE WIG
  • Pracownia Inżynierii Lądowej
  • Pracownia Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
 • SEKRETARIAT DZIEKANA
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ (WIM)

 

 • INSTYTUT MECHANIKI I INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ
  • Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej
  • Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych
  • Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych
 • INSTYTUT POJAZDÓW I TRANSPORTU
  • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
  • Zakład Materiałów Pędnych i Smarów
 • INSTYTUT ROBOTÓW I KONSTRUKCJI MASZYN
  • Zakład Systemów Sterowania Maszynami
  • Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów
  • Zakład Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ MECHATRONIKI, UZBROJENIA I LOTNICTWA (WML)

 

 • INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ (ITL)
  • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  • Zakład Awioniki
  • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego
 • INSTYTUT TECHNIKI RAKIETOWEJ I MECHATRONIKI (ITR)
  • Zakład Konstrukcji Rakietowych
  • Zakład Mechatroniki
  • Zakład Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych
 • INSTYTUT TECHNIKI UZBROJENIA (ITU)
  • Zakład Artylerii i Balistyki
  • Zakład Broni i Amunicji
  • Zakład Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII (WTC)

 

 • INSTYTUT CHEMII
  • Zakład Chemii
  • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • INSTYTUT FIZYKI TECHNICZNEJ
  • Zakład Fizyki Ciała Stałego
  • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  • Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
 • INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
  • Zakład Materiałów Konstrukcyjnych
  • Zakład Technologii Materiałów
  • Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Technologii Wodorowych
  • Laboratorium Badań Materiałowych
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI (IOE)

 

 • ZAKŁAD TECHNIKI LASEROWEJ
 • ZAKŁAD TECHNOLOGII OPTOELEKTRONICZNYCH
 • ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI
 • ZAKŁAD SYSTEMÓW OPTOELEKTRONICZNYCH
 • Centrum Inzynierii Biomedycznej
 • AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE