Stowarzyszenie Przyjaciół WAT

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej powstało w 2005 roku z inicjatywy grupy zaangażowanych przyjaciół Uczelni wywodzących się z kadry naukowo-dydaktycznej i dawnych absolwentów WAT. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia pojawiła się w obliczu zawirowań dotyczących dalszego bytu Uczelni po to, aby z pozycji organizacji pozarządowej uczestniczyć w obronie jej interesów.

 

Grupa założycielska liczyła 26 osób. Natomiast w skład grupy inicjatywnej, załatwiającej formalności rejestracyjne i inne wchodzili: płk prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – jako przewodniczący oraz płk dr inż. Waldemar Matusiak i płk dr inż. Zygmunt Ognik. Aktualnie /grudzień 2015/ w Stowarzyszeniu jest 80 członków.