Statut Wojskowej Akademii Technicznej

tekst jednolity, stan prawny na 1 października 2019 r.