Statut Wojskowej Akademii Technicznej

tekst jednolity, stan prawny na 1 października 2021 r.