Woda Ląd Powietrze

Jesteśmy grupą podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, zrzeszającą wszystkich mundurowych studentów naszej Uczelni którzy są zainteresowani tematyką militarną związaną z działaniami asymetrycznymi pola walki.

 

Celem Organizacji jest:

  • umożliwienie podchorążym Akademii podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wyszkolenia;
  • kształtowanie cech dowódczych wśród podchorążych, przyszłej kadry oficerskiej Wojska Polskiego;
  • popularyzowanie wśród podchorążych umiejętności specjalnych środowiska asymetrycznego wymaganych od przyszłych oficerów;
  • prowadzenie działalności promocyjnej Akademii.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • udziały w kursach i szkoleniach związanych z tematyką działań taktycznych;
  • organizowanie zajęć związanych z działalnością taktyczną;
  • branie czynnego udziału w różnego rodzaju imprezach sportowych;
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami paramilitarnymi, cywilnymi oraz jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

 

Mamy głęboką nadzieję, że działalność naszej organizacji wprowadzi nowy pogląd na współczesne konflikty zbrojne a przede wszystkim we właściwy sposób ukształtuje nowe pokolenia podchorążych w duchu męstwa, braterstwa, przyjaźni oraz wiernej służby Ojczyźnie.

Kontakt

Opiekun organizacji

ppłk dr Krzysztof JASKÓLSKI
starszy wykładowca SSW

tel. 261 839 415

krzysztof.jaskolski@wat.edu.pl


Przewodniczący zarządu

sierż. pchor. Kacper NOWAKOWSKI

kacper.nowakowski@student.wat.edu.pl